จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

เรื่องราว : ธุรกิจของเราเกิดจากใช้วัชพืชที่มีในชุมชนคือ ผักตบชวามาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์

จุดเด่น : ม่ความคงทน มีความสวยงาม ราคาไม่แพง สินค้ามีหลากหลายสไตส์

ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

จังหวัด : ชัยนาท

เบอร์โทรติดต่อ : 05-499-496