จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

ถ่านดูดกลิ่น-กะลามะพร้าว

เรื่องราว : ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชนเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความพิถีพิถัน และเอาใจใส่ต่อคุณภาพ นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบจากธรรมชาติมาปรับใช้ผ่านกระบวนการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีเรื่องราวจากศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อม และวีถีชีวิตอันสงบเรีบยง่ายของท้องถิ่นมาเป็นแนวคิดการออกแบบ เพื่อส่งมอบผลงานและความสุขเล็กๆนี้ ผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธูปหอมอัมพันออกมาให้ชื่นชม

จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติพื้นบ้านทั่วๆไป ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมและกระบวนการออกแบบเพื่อสร้างความแปลกใหม่ สวยงาม นำใช้ เกินกว่าจะคาดเดาได้ว่าทำขึ้นจากสิ่งที่ถูกทิ้ง สามารถนำไปใช้ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้จริงพร้อมทั้งเป็นของตกแต่งได้อีกด้วย

ผลิตโดย : กลุ่มธูปหอมอัมพัน

จังหวัด : ตาก

เบอร์โทรติดต่อ : 05-802-707, 089-634-8491, 089-681-1221