จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

แก้วพันช์ ดินเผา

เรื่องราว : เริ่มต้นมีความชอบในการปั้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายเฉพาะในงานเทศกาลงานกินปลาประจำปีของสิงห์บุรีเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2553 และพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์OTOP 2557

จุดเด่น : ต่อยอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้ำน้อย สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใช้สอยที่เป็นของฝากของที่ระลึกของจังหวัด โดยเพาะ แก้วกาแฟลายปลาช่อน มุ่งเน้นความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของ ดินเหนียวบางระจัน ขี้เถ้าฟืน และไฟ ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบแฮนด์เมดทุกขั้นตอน

ผลิตโดย : โอ้พัฒน์ ปั้นดินเผา

จังหวัด : สิงห์บุรี

เบอร์โทรติดต่อ : 089-121-8212