จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

สมชัย ดนตรีไทย

เรื่องราว : สมชัยดนตรีไทยเริ่มต้นผลิตเครื่องดนตรีไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ขณะนี้ตกทอดมาจนถึงรุ่นที่สอง แต่เริ่มแรกสมัยคุณพ่อของคุณสมชัย ชำพาลี ทำเพียงมโหฬี และซอเท่านั้น เพราะมีความรู้ในการเล่นเครื่องดนตรีดังกล่าวอย่างชำนาญ แต่พอมารุ่นที่สองเน้นมาทำระนาดก่อน เพราะคุณสมชัยมีความสามารถในการเล่นระนาดเป็นอย่างดี

ผลิตโดย : สมชัยดนตรีไทย

จังหวัด : กาญจนบุรี

เบอร์โทรติดต่อ : 081-913-3632