จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

ชาหม่อนออร์แกนิค

เรื่องราว : กาญจนาชาใบหม่อนออร์แกนิค เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2543 และได้รับการคัดสรร Otop 5 ดาว ในปีแรกจนถึงปัจจุบัน จากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านจนปัจจุบันได้จดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบ บริษัทและดำเนินกิจการผลิตชาใบหม่อนมาแล้วกว่า 14 ปี โดยมีการพัฒนาเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นโรงงานแบบปิดซึ่งโรงงานสั่งเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

จุดเด่น : บริษัท ซี เค อินดัสทริ่ (2000) จำกัด เป็นผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนอินทรีย์ (Organic) และสมุนไพรต่างๆ ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจากต่างประเทศภายใต้มาตราฐานภายใต้มาตราฐานและความปลอดภัยสูงสุด และได้รับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ระดับสากลจาก IFOAM ,CANADA,USDA,EU

ผลิตโดย : บริษัท ซี.เค.อินดัสทรี(2000)จำกัด

จังหวัด : กาญจนบุรี

เบอร์โทรติดต่อ : 03-564-101, 081-944-5839