จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

จมูกข้าวอบกรอบ ตรา กุ๊กกิ๊ก

เรื่องราว : ชาวบ้านตำบลทุ่งสมอมีอาชีพหลักคือ การทำนา ภายหลังเกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน จึงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มๆ ตั้งเป็นกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอผลิตข้าวกล้องหอมมะลิขาย และยังนำข้าวหอมมะลิมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มจมูกข้าวเพื่อสุขภาพตรารุ่งอรุณ และขนมจมูกข้าวอบกรอบ ตรา"กุ๊กกิ๊ก" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนทุกวัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบ

จุดเด่น : การนำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตโดย : กลุ่มสตีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ

จังหวัด : กาญจนบุรี

เบอร์โทรติดต่อ : 081-745-8318, 089-758-4520