จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

ไม้กวาดใยตาล

เรื่องราว : เกิดจากการรวบรวมชาวบ้านในชุมชน โดยมีคำถามว่าที่ในชุมชนมีต้นตาลเยอะ แต่ไม่ใช้ ปล่อยให้คนทางไกล มาใช้ประโยชน์ ชุมชน จึงมีมติร่วมกันว่า จะมีการฟื้นฟู ภูมิปัญญา การจักสาน การทำไม้กวาดก้านตาล โดย จัดสอน ให้ผู้สนใจในชุมชนปัจจุบันชาวบ้านผลิตไม้กวาดจากก้านตาล ใช้เองได้และมีเหลือสำหรับจำหน่าย สร้างรายได้ โดยไม้กวาดมีความแข็งแรงและคงทน

จุดเด่น : ทนทาน มีระยะเวลาการใช้งานนาน สามารถล้างน้ำได้

ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม

จังหวัด : ปราจีนบุรี

เบอร์โทรติดต่อ : 081-782-7061