จำนวนสินค้าที่สนใจ 0 ชิ้น

น้ำมังคุดอินทรีย์ 100%

เรื่องราว : เป็นสวนมังคุดขนาดใหญ่ ต้องใช้คนงานจำนานมากในช่วงเก็บผลผลิต ภายหลังจากมีปัญหาแรงงานขาดแคลน ทำให้ต้องเอาการแปรรูปมาช่วย เพื่อเป็นการระบายผลผลิตบางส่วนที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จุดเด่น : เป็นผลผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ในระดับฟาร์มโรงงาน และใช้งานวิจัยนำการผลิต แนวคิดแบบ ZERO WASTE ใช้ทุกส่วนมาสร้างนวัตกรรม และเป้าหมายลูกค้าชัดเจน คือกลุ่มผูสูงอายุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสุขภาพ และความงสม

ผลิตโดย : บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิคควอลิตี้เทรดจำกัด

จังหวัด : ตราด

เบอร์โทรติดต่อ : 02-719-969