งาน “เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด OTOP Select” 15 – 16 มิถุนายนนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด OTOP Select” ที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย จำนวน 300 ราย จาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (เสื้อผ้า ) และ ดูดี (สมุนไพรที่มิใช่อาหาร)

13 มิถุนายน 2559