กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดมหกรรม OTOP Select

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงช่องทางการตลาด OTOP Select” ที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย จำนวน 300 ราย จาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี (ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (เสื้อผ้า ) และ ดูดี (สมุนไพรที่มิใช่อาหาร) เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP Select ให้เข้าสู่ช่องทางตลาดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนของประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

13 มิถุนายน 2559