จัดแมตชิ่ง'OTOP Select' ดึงบิ๊กธุรกิจบูมตลาดสินค้าชุมชน

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select ระหว่าง 15-16 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมาโดยเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 30 ราย ทั้งไทยและต่างประเทศให้มาพบกับผู้ผลิตสินค้า OTOP กว่า 300 รายที่ได้ผ่านการคัดสรร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่าย

30 มิถุนายน 2559 - 03 กรกฎาคม 2559