กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงสินค้าโอท็อปจากชุมชนสู่ระดับสากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select" เพื่อเชื่อมโยงช่องทางตลาดโอท็อป ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมทั้งพ่อค้าคนกลางให้สามารถพบปะกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านธุรกิจในอนาคต ยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปจากชุมชนสู่ระดับสากล

25 มิถุนายน 2559