พาณิชย์จัดกิจกรรม "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select"

ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีตามแนวทาง "ประชารัฐ" จับคู่ภาคเอกชน จัดกิจกรรม "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select"

22 มิถุนายน 2559