เจรจาธุรกิจ

ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีตามแนวทาง "ประชารัฐ" จับคู่ภาคเอกชน จัดกิจกรรม "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด โอทอป ซีเล็ค"

21 มิถุนายน 2559