กลยุทธ์โอท็อปติดดาว

จุดอ่อนที่สำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทย หนีไม่พ้น 3 เรื่องหลักๆ

19 มิถุนายน 2559