พาณิชย์เจรจาทอท.ใช้พื้นที่สนามบินขายโอท็อป

พาณิชย์ เร่งเจรจา ทอท. ขอใช้พื้นที่สนามบินเชียงใหม่และสนามบินภูเก็ต ดันสินค้าโอท็อปเข้าไปขาย

16 มิถุนายน 2559