ทันประเด็น: เพิ่มช่องทางขาย

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาดOTOP Select" โดยเชิญผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 30 ราย มาพบกับผู้ผลิตสินค้าOTOPกว่า 300 ราย

16 มิถุนายน 2559