พาณิชย์ฯจับมือนักธุรกิจสร้างการยอมรับสินค้า OTOP

กระทรวงพาณิชย์ จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ดึงผู้ประกอบการ OTOP เข้าถึงช่องทางตลาด หวังสร้างความนิยมและให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภค

15 มิถุนายน 2559