พาณิชย์เปิดเวทีจับคู่เอกชนหนุนสินค้าชุมชน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีจับคู่ภาคเอกชน เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 30 ราย มาพบกับผู้ผลิตสินค้า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางจัดจำหน่าย

15 มิถุนายน 2559