พาณิชย์ เร่งเจรจาทอท. เล็งนำสินค้าโอทอปขายสนามบินเชียงใหม่-ภูเก็ตเพิ่ม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่งเจรจา ทอท.ขอใช้พื้นที่สนามบินเชียงใหม่-ภูเก็ตขายสินค้าโอทอปเพิ่ม ประเมินงานจับคู่ซื้อขายสินค้าโอทอป ระดับ 4-5

15 มิถุนายน 2559