ก.พานิชย์ ดึงเอกชนหนุนOTOP เปิดช่องการตลาด จากสินค้าชุมชนสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์เปิดเวทีตามแนวทาง "ประชารัฐ" จับคู่ภาคเอกชนเชิญผู้ประกอบการใหญ่กว่า 30 ราย ทั้งไทยและต่างประเทศ มาพบกับผู้ผลิตสินค้า OTOP กว่า 300 รายที่ได้ผ่านการคัดสรรแล้ว เพื่อเจรจา เซ็นสัญญาซื้อ-ขาย

15 มิถุนายน 2559