การสร้างนวัตกรรมธุรกิจ

                นวัตกรรมธุรกิจ  หรือเรียกง่ายๆว่าการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์  ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะในตลาดการแข่งขันในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย  การสร้างความแตกต่างจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ  นวัตกรรมธุรกิจคือทางออกที่จะสามารถสร้างความแตกต่างและความใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี หัวข้อนี้จะนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความสำคัญของนวัตกรรมธุรกิจ และสามารถเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมธุรกิจของตนเองได้

ไฟล์ดาวน์โหลด